Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Цариградска" № 4, ет. 3
Бизнес Комуникацията и Младите
/14-06-2011/


 

Младежи се обучиха как да постигат успех в бизнес комуникацията

 


mladezhki-glas

Над 50 младежи от Бургас участваха в обучение по „Вербална и невербална комуникация в бизнес средата”, организирано от клуб "Маркетинг & PR" към Сдружение "Младежки Глас" със съдействието на Община Бургас. Един от най-добрите теоретици в областта - проф. дпн Галя Христозова, заместник ректор на Бургаския свободен университет беше лектор на обучението.

Успехът или неуспехът в комуникацията 55 % се определя от невербалната комуникация, а въздействието, което се оказва върху клиентите, партньорите и колегите, се пада на думите и тяхното съдържание е само 7%. Младежите имаха възможност да получат информация, как да се представяш по време на интервю за работа и успешно да излагаш своите предложения за нов проект. Други теми в обучението бяха засегнати как да се облечеш за важна среща с бъдещия инвеститор и как да разбираш какво "казват" жестовете, усмивките, мимиките и походките на хората с които общуваме.

mladezhki-glas-1

„Обучението, което организирахме има за цел да дадем  информация на младите хора, за това как да "слушаме" с очите си. Лекцията помага на всеки, който има желание да изгради и осъвършенства уменията си за общуване в бизнес среда, да постига личен успех и да се развива в кариерата си независимо от позицията и социалния опит” каза Димитър Алексиев, председател на клуб "Маркетинг & PR" към Сдружение "Младежки Глас".Други новини
› Младежи се учат да разработват европроекти
› Изложба на млади таланти и нови клубове към MG
› Конкурс I am MG 2007
› Партито на младите
› СПОРТ и MG
› Обучение и нов Клуб от МГ
› "Словото срещу Оловото"
› Младите и деня на водата
› Първи Април и МГ
› MG и семинар на млади DJ и продуценти
› ПРОГРАМА МЕРОПРИЯТИЯ
› МЛАДИТЕ И БИЗНЕСА
› Посаждане на дръвчета и мнения за младежката агресия
› Вечер на блуса организира Младежки Глас и Клуб КУЛТУРА към Сдружението
› Футболен Турнир от MG
› MG & Младите IT специалсти
› Бизнес Комуникацията и Младите
› Нови структури на МГ в страната
› Младите и Здравето
› MG обучи ИТ специалисти