Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Фердинандова" № 2 А, ет.2, офис №6




РУСЕ



МЛАДЕЖКИ ГЛАС - клон РУСЕ

Областна структура на Сдружение "Младежки Глас" България

за контакти:

Християн Топалов, Областен Председател
тел: 0895 603 160
е-mail: hristian.topalov@gmail.com

facebook profile:
http://www.facebook.com/hristian.topalov

Официална страница в Интернет:
http://www.facebook.com/RUSE.MG




Сдружение “Младежки Глас” е обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност. В град РУСЕ младежите са ръководени от Областния лидер на "Младежки Глас" - Християн Топалов. През 2011 г. структурата официално е регистрирана към мрежата на "Младежки Глас". Младите членове на МГ в град РУСЕ работят активно по утвърждаването на позициите на младите хора и тяхната реализация, спомагането на развитието на региона и развитие на потенциала на младите в Русе. Сдружението е неправителствена организация, която извършва дейност в областта на работата с млади хора, развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Сдружението подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение.